Beijing Hutong Bubble – MAD – China Mar04

Tags

Related Posts

Share This

Beijing Hutong Bubble – MAD – China

Beijing Hutong Bubble – MAD - China

Beijing Hutong Bubble – MAD - China

Arquitecto: MAD
Ubicación: Beijing, China
Director: Ma Yansong, Dang Qun
Equipo de Disenno: Dai Pu, Yu Kui, Stefanie Helga Paul, He Wei, Shen Jianghai
Uso: Renovación de Patio
Ingenieros: Beijing Nade Environmental Art Design Co., Ltd.
Presupuesto: 400,000RMB
Año Proyecto: 2009
Fotografías Zhenning & Daniele Dainelli

Mas después del salto…