Tianmen Mountain Restaurant – Liu Chongxiao – China Jun29

Tags

Related Posts

Share This

Tianmen Mountain Restaurant – Liu Chongxiao – China

Tianmen Mountain Restaurant - Liu Chongxiao - China

Tianmen Mountain Restaurant - Liu Chongxiao - China

Arquitecto: Liu Chongxiao
Ubicación: Guilin, China
Grupo de Diseño: Beijing Tong he Shan zhi Landscape Design Co.
Equipo de Proyecto: Liu Chongxiao, He Rong, Wu Xi, Ren Sijie
Equipo de Planeamiento: Jiang Bo, Mo Keli, Wang Chao
Área Proyecto: 627 m²
Año Proyecto: 2011
Fotografía: Deng Xixun, Liu Chongxiao, He Rong, Song Yan

Mas después del salto…